Adigece Çerkezce öğreniyoruz

Adigece (Cerkesce) Öğreniyoruz - AYLAR

Ocak Şıle (mezeatl, pxebz/Щылэ (Мэзэталъ, Пхъэбз),Şubat Mezay (petelej, Ç’ımefeç’/ Мэзай (Пэтэлъэжъ, К1ымэфак1)Mart Ğetxape (zınıkhoğu, zınıkhobcıh/ Гъэтхапэ (Зыныкъогъэ, Зыныкъобджыхь)Nisan Melıtlfeğu (dıjıh, ğatxeku, melıjıh)/Мэлылъфэгъу (Дыжъыхь, Гъатхэку, мэлыжъыхь)Mayıs Jonğuaç’ (Veğu, ğetxaç’, zınesıps)/ Жъоныгъуак1 (Огъу, Гъэтхак1, Зынэсыпс)Haziran mekhuveğu (ğemefap’ hexınığu) /Мэкъуогъу (Гъэмэфап, Хьэхыныгъу)Temmuz Bedzeveğu (ğemefeku, psıgoşah) / Бэдзэогъу (гъэмэфэку, псыгощахь)Ağustos Şışha’u (ğemefeç’ı)Шышъхьэ1у (гъэмэфак1)Eylül Onığy (ğajö, fığo, bjıhap’ /1оныгъу (Гъажъо, Фыгъо , Бжыхьап )Ekim Çepeğu (bjıheku) Чъэпогъу (бжыхьэку)Kasım Şek’oğu (Bjıhaç’, mekhuyışıjıu) / Шэк1огъу, (бжыхьак1, мэкъуищыжьыгъо)Aralık Tığeğaz (ç’ımefap) / Тыгъэгъаз (к1ымэфап)
Adigece (Cerkesce) Öğreniyoruz - RENKLER
Siyah ş’utz’e ш1уц1э
Beyaz fıjı фыжьы
Kırmızı ptlıjı плъыжьы
Kahverengi haptlı хьаплъы
Yeşil vıtzışo уцышъо
Mavi şxuant’e шхъуант1э
Sarı ğojı гъожьы
Pembe şeptlı шэплъы

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !